حل تعارض و اختلاف

حل تعارض و اختلاف

تعارض

اختلاف عقیده بین دو یا چند نفر را تعارض یا اختلاف میگویند.

علت تعارض

از آنجایی که انسان ها به طور طبیعی باهم تفاوت دارند و نوع نگاه و برداشت آن ها نسبت به دیگران و مسائل فرق میکند، طبیعی است که با یکدیگر دچار اختلاف و تعارض شوند. تعارض نشانه غیرعادی بودن یا اشتباه عمل کردن نیست. تعارض و اختلاف داشتن، با دیگران طبیعی است، زیرا همه ما باهم فرق داریم، پس طبیعی است که با یکدیگر دچار اختلاف شویم. آنچه میتواند غیرعادی باشد چگونگی حل اختلاف است که ممکن است نتایج غیر سازنده ای داشته باشد.

تعارض بین زوجین غیرقابل اجتناب است. نداشتن تعارض الزاماً به معنای داشتن رابطه ای بهتر نیست؛ زیرا اختلاف به خودی خود، بد یا خوب نیست بلکه نحوه حل وفصل آن است که میتواند به تنش بین فردی دامن بزند و یا به حل مشکل، پویایی رابطه و صمیمیت منجر شود؛ بنابراین در عین حال که همه ما نداشتن اختلاف را در زندگی ترجیح می دهیم ولی اختلاف داشتن را به معنای شکست نمیدانیم؛ زیرا اختلاف به شناخت هر چه بیشتر یکدیگر، صمیمیت و کنار آمدن باهم منجر میشود.

حل_تعارض

روش های حل تعارض

روش های حل تعارض را میتوان به دودسته روش های سالم و ناسالم طبقه بندی کرد.

روش های ناسالم حل تعارض

اجتناب از حل تعارض، قطع کردن رابطه، قهر کردن، سپردن به گذر زمان، کوتاه آمدن و رفتار پرخاشگرانه ازجمله روش های ناسالم حل تعارض به شمار میرود.

اجتناب از حل تعارض

در این حالت افراد از گفتگو درباره تعارض خودداری میکنند. که دلیل آن ترس از بالا گرفتن اختلاف یا فقدان مهارت حل تعارض است.

قطع کردن رابطه

عدهای از مردم به دنبال اختلاف با دیگری رابطه خود را با وی قطع میکنند. چنین چیزی به معنای پاک کردن صورت مسئله است.

حل_تعارض

قهر کردن

برخی از مردم به دنبال بروز اختلاف با یکدیگر قهر میکنند. قهر کردن یک نوع روش اجتنابی برای حل اختلاف است و به حل مشکل منتهی نمی شود.

سپردن به گذر زمان

عده ای هم حل اختلاف خود با دیگری را به گذر زمان میسپارند تا شاید به مرور زمان خود به خود حل شود. این روش نیز مؤثر نیست زیرا چه بسا افرادی که به دلیل داشتن اختلاف، سالیان سال با هم قهر بودند ولی اختلاف هم چنان سر جایش بود. از طرفی ممکن است در کوتاه مدت روش مفیدی به نظر برسد ولی در طولانی مدت و با گذر زمان با شدت بیشتری برمیگردد و تبدیل به کلاف های سردرگمی میشود که آنقدر روی هم تلنبار شده اند که پیدا کردن سرنخ بسیار مشکل می شود و تنش بیشتری ایجاد میکند.

کوتاه آمدن

یکی دیگر از روش های حل تعارض، کوتاه آمدن است. وقتی در برابر کسانی که با آن ها اختلاف داریم کوتاه می آییم، به این معنا نیست که اختلاف حل شده است بلکه به این معناست که ما به دلایلی از حق خود گذشته ایم. این اقدام ممکن است در کوتاه مدت مؤثر باشد اما در درازمدت به اختلافات و تنش بین فردی دامن میزند و باعث بروز افسردگی و اختلالات جسمانی شکل می شود.

رفتار پرخاشگرانه

عده ای هم به دنبال بروز اختلاف با دیگری دست به پرخاشگری میزنند، پرخاشگری میتواند به دو شکل دیده شود: انفعالی و فعال. در پرخاشگری انفعالی افراد با نیش و کنایه زدن، اهمال کاری و بدگویی در غیاب دیگری خشم خود را خالی میکنند، اما در پرخاشگری فعال فرد فعالانه دست به پرخاشگری میزند. برای مثال فحاشی میکند، کتک کاری راه میاندازد و … .

حل_تعارض

روش های سالم حل تعارض

کلید طلائی حل تعارض، «مذاکره» است. اگر میخواهید مشکل خود را با دیگران حل کنید چاره ای جز مذاکره ندارید؛ چه بسا کشورهایی که پس از سالها جنگ در نهایت ناچار شدند پشت میز بنشینند و در مورد مشکلاتشان با هم مذاکره کنند.

مذاکره

مذاکره یعنی گفت گوی بین دو یا چند نفر که با هدف خاصی که عموماً رسیدن به یک راه حل و یا حل اختلاف است، صورت میگیرد.

مذاکره کردن مستلزم این است که گوینده به دقت، شفاف و ساده حرف ها و فکرهایش را بیان کند و به دیگری نیز چنین اجازه ای بدهد. مذاکره باید در فضا و زمان مناسب صورت بگیرد و دو طرف مذاکره حال خوبی داشته باشند. با داشتن خستگی، گرسنگی و سردرد نمیتوان یک مذاکره را به خوبی پیش برد.

شرایط مذاکره

  • دو طرف تمایل به گفت گو داشته باشند.
  • یک موضوع مشخص انتخاب شود و در موردش صحبت شود.
  • دو طرف به دقت به صحبت هم گوش دهند.
  • به جای دنبال مقصر گشتن به جستجوی راه حل هایی برای حل اختلاف پرداخته شود.
  • به طرف دیگر مذاکره نیز اجازه و فرصت گفت گو داده شود.

حل_تعارض

گوش دادن

گوش دادن با شنیدن فرق میکند. وقتی به صحبت کسی گوش میدهید یعنی سراپا توجه و گوش هستید. این رفتار در گوینده این احساس را ایجاد میکند که شما برایش اهمیت قائل هستید و به دقت به حرف هایش گوش میدهید. درروند حل اختلاف، گوش دادن دقیق باعث میشود که با دیدگاه طرف مقابل آشنا شوید. این کار از احتمال ایجاد سوءتفاهم در روابط بین فردی میکاهد. بعضی محققین معتقدند که بالغ بر ۸۳ درصد تعارضات از طریق مراوده و ارتباط خوب و استفاده از مهارت خوب گوش دادن قابل حل کردن است.

اجازه صحبت به دیگری دادن

مذاکره همانطور که از نامش پیداست گفتگوی دو نفره است. دو طرف باید به هم فرصت صحبت و گفتگو بدهند. در حین صحبت دیگری سراپا گوش باشند و صحبت طرف مقابل را قطع نکنند. یعنی مهارت ارتباط موثر (گوینده خوب و شنونده خوبی باشند).

مشخص کردن نوع تعارض: قابل حل و گذرا یا مداوم و ثابت

وقتی با فردی ازدواج میکنیم ناچار ممکن است با تعارضاتی در طول زندگی روبرو گردیم که الزاماً راه حل مشترکی جهت آن پیدا نمیکنیم. این قضیه میتواند ناشی از تفاوت کلی دیدگاه در موضوعاتی خاص یا شخصیت متفاوت افراد باشد و معمولاً معانی عمیق و متعددی در پس آن پنهان است. مسئله مهم اداره کردن این تعارضات به جای تلاش جهت حل کردن آن هاست. موارد ذیل میتواند در اداره کردن این دست تعارضات کمک کننده باشد:

شناسایی مشکل و صحبت راجع به آن به جای انکار آن

توجه داشته باشید که این دست تعارضات بین زوجین ایجاد احساسات منفی میکند پس تا میتوانید در مورد نحوه عشق ورزیدن به هم اطلاعات کسب کنید و بیاموزید.

سعی کنید از آنچه در درون دیگری می گذرد بپرسید و اطلاع یابید.

سعی کنید در روبرو شدن با این تعارضات از شوخ طبعی استفاده کنید.

تفاوت هایتان با همسرتان را بپذیرید.

به طور مداوم سعی در ساختن روابط صمیمی با یکدیگر داشته باشید.

پرداختن به مشکل و دنبال مقصر نگشتن

مذاکره مؤثر مستلزم این است که دو نفر به مشکل و راه حل های آن بپردازند. دنبال مقصر نباشند. دنبال مقصر بودن، یکی از موانع مهم مذاکره به منظور حل اختلاف است.

راه حل ارائه دادن

حل مشکل و اختلاف، با ارائه راه حل هایی از دو طرف امکانپذیر است؛ بنابراین دو طرف مذاکره باید راه حل ارائه دهند و در ارائه راه حل به نظر و دیدگاه دیگری توجه کنند.

پرداختن به یک مشکل نه بیشتر

امکان حل همه مشکلات در یک جلسه مقدور نیست؛ بنابراین کسانی که در پی حل مشکل یا حل تعارض هستند بهتر است ابتدا موضوع مهم تر مورد اختلاف را انتخاب کنند و به آن بپردازند. پس از حل و فصل یک مشکل میتوان به مشکل دیگری پرداخت. در غیر این صورت، مشکل اصلی و کنونی لابلای مشکلات گذشته ای که حل نشده اند گم می شود و تنش بالا میگیرد.

جدا کردن احساس از رفتار

ممکن است نسبت به کسی که با او مذاکره میکنیم احساس خوبی نداشته باشیم؛ اگر قرار باشد احساسات خود را دخالت دهیم مذاکره خوب پیش نمی رود. بهترین کار این است که احساس خود را وارد فرآیند مذاکره نکنیم. به مشکل بپردازیم و دنبال راه حل هایی برای حل مشکل باشیم.

همدلی کردن

همدلی یعنی بتوانید خود را به جای طرف مقابل بگذارید و از دید او به موضوع و مشکل نگاه کنید. نگریستن از زاویه دیگری به ما کمک میکند تا در ارائه راه حل ها، منافع و رضایت طرف مقابل را نیز در نظر بگیریم.

نکته: همدلی کردن با همدردی و دلسوزی متفاوت است. هنگام دلسوزی ممکن است ما بخواهیم نظر و راه حل های خودمان را به طرف مقابل القاء کنیم. ما فکر میکنیم با این کار به شخص کمک میکنیم اما با این کار حق تصمیم گیری را از فرد سلب کرده ایم، هم چنین ممکن است نتوانیم همه جنبه های منفی آن راه حل را برای فرد در نظر بگیریم.

حل_تعارض

تبلیغات

انتخاب دکتر زیبایی برای انجام جراحی های مد نظر شما متناسب با بودجه فردی، سلیقه شخصی و میزان تبحر در کنار دسترسی آسان به پزشک امروزه به یک چالش مهم در دنیا تبدیل شده است، نگران نباشید دکتر زیبایی در ارائه خدمات جراحی و مشاوره رایگان در کنار شماست!!! مهم نیست کاندید عمل بینی هستید یا کاشت مو یا اینکه در کدام شهر هستید و چه سنی دارید، فقط کافیه با دکتر زیبایی تماس حاصل فرمایید.

منبع
سنجش برتر
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن