حل تعارض اختلاف زناشویی با فنون مذاکره

فن وقفه

این فن زمانی به کار می آید که دو نفر در حین گفت گو آرامش و خوش رویی شان را از دست میدهند و برانگیخته و عصبی میشوند. باید به دو طرف مذاکره یاد داد قبل از آنکه عصبانی شوند و به هم بریزند، موقتاً به گفتگو خاتمه دهند تا دوباره آرامش خود را به دست آورند. وقفه را میتوان به دو شکل به کار گرفت:

ترک اتاق

 یکی از دو طرف مذاکره میتواند به دنبال عصبانی شدن طرف مقابل و یا به دنبال این احساس که هرلحظه امکان دارد طرف مقابل عصبانی شود اتاق را ترک کند و به اتاق دیگری برود و خود را به کار دیگری مشغول کند تا هرگاه طرف مقابل آرام شد، مجدداً صحبت را از سر گیرند. اگر فردی احساس کرد که در حین گفتگو برانگیخته و عصبی شده است، بهتر است با درخواست از طرف مقابل برای ختم گفتگو و پرداختن به آن در فرصت دیگر زمان بخرد. این وقفه به هردوی آن ها کمک میکند تا فرصتی به خودشان بدهند و پس از کسب آرامش، مجدداً به گفتگو ادامه دهند.

دو طرف گفتگو میتوانند به توافق برسند که یکی از آن ها برای چند دقیقه تا چند ساعت محل را ترک کند و زمانی برگردد که آرامش خود را بازیافته است.

«به نظرم بهتره فعلاً به صحبتامون خاتمه بدیم. در حال حاضر هردوی ما خسته و عصبی هستیم والان زمان مناسبی برای صحبت و گفتگو نیست، زمانی ادامه میدیم که آرامشمون رو دوباره بدست آوردیم».

حل_تعارض

در نظر گرفتن روش برد برد

وقتی راه حل ارائه میدهید به هدف نهایی فکر کنید. هدف نهایی حل مشکل و بهبود رابطه است. اگر راه حل های ارائه شده صرفاً منافع شمارا تامین کنند و منافع طرف دیگر مذاکره را نادیده بگیرند هرگز رضایت طرف مقابل تامین نخواهد شد. درنتیجه مذاکره بی فایده خواهد بود؛ زیرا وقتی یک نفر از دو طرف مذاکره ناراضی بیرون بیاید سایه اختلاف و تعارض همواره بالای سرتان خواهد بود. بهترین گزینه ارائه راه حل هایی است که هم منافع شما و هم منافع دیگری را تامین کند.

روش های برد – برد را میتوان به سه شکل به کاربرد :

  • قرعه کشی
  • نوبت گذاشتن
  • داوری نفر سوم

قرعه کشی: وقتی دو نفربر سر اجرای یک راه حل به توافق رسیدند اما بر سر اینکه چه کسی اول کاری را انجام دهد، باهم اختلاف دارند، قرعه کشی مشکل را حل میکند.

نوبت گذاشتن: وقتی دو طرف بر سرانجام کاری باهم مشکل دارند، نوبت میگذراند و به این ترتیب هر یک باید به نوبت فعالیتی را انجام دهند.

برای مثال: اگر اختلاف دو نفر بر سر شستن ظرف باشد، آن ها می توانند با نوبت گذاری مشکل را حل کنند. به این صورت که روزهای زوج یکی و روزهای فرد دیگری ظرف بشوید.

داوری فرد سوم: زمانی که دو طرف مذاکره به راه حل نمیرسند و یا هر دو بر سر راه حلی که به نفع خودشان است اصرار دارند، داوری کردن فرد سوم، تسهیل کننده روند مذاکره است. میتوان از یک ریش سفید، فرد قابل اعتماد یا دوست خواست که بین دو نفر داوری کنند و برای حل اختلاف گزینه هایی را پیشنهاد دهند. البته داور هم باید گزینه هایی را پیشنهاد دهد که به نفع دو طرف است نه به نفع یکی از طرفین.

حل_تعارض

موانع مذاکره

گوش ندادن، صحبت دیگری را قطع کردن، با لحن نامناسب صحبت کردن، با صدای بلند حرف زدن، به جای پرداختن به مشکل، طرف مقابل را محکوم کردن، چند مشکل را همزمان پیش کشیدن، برچسب زدن و قضاوت کردن دیگری، مانند تو کینه توز هستی. . . ناسازگار هستی و. . . ، خودخواهی و تنها نفع خود را دنبال کردن، عدم صداقت و پنهان کاری، بی توجهی به سخنان دیگری، به نفع خود عمل کردن و دنبال کردن راه حل هایی که برای طرف مقابل امتیاز چندانی ندارند، عیب جویی از دیگری، منحرف کردن موضوع بحث، بها ندادن به احساسات دیگری، تحقیر کردن دیگری، صحبت کردن با ادبیات نامناسب، حالت های چهره ای و رفتارهای غیرکلامی نامناسب و پیش کشیدن مشکلات گذشته همگی از موانع عمده روند مذاکره به شمار میآیند.

تسهیل کننده های مذاکره

توجه به کلام، سکوت، اظهارنظر به جا، اعتبار بخشی و تائید احساسات دیگری، خلاصه کردن کلام دیگری، همدلی و توجه به دیدگاه و احساس دیگری، تمرکز بر روی مشکل نه بر روی فرد، تمرکز بر روی مشکل فعلی نه مشکلات گذشته، ابراز احساسات، انتظارات و نیازهای خود و اجازه دادن به دیگری برای ابراز احساسات، انتظارات و نیازهایش، همگی از تسهیل کننده های مذاکره به شمار می آیند. هدف مذاکره تمرکز بر طرف مقابل نیست بلکه حل تعارض و اختلاف است.

برای حل سالم تعارض نکات زیر را حتماً رعایت کنید:

افراط و تفریط نکنید. ببینید در کجای طیف زیر هستید. عده ای از افراد فقط روش “طفره رفتن ” را برای حل تعارض استفاده میکنند و هرکاری انجام میدهند تا از موضوع فرار کنند، این روش ممکن است در بعضی موقعیت ها کارساز باشد ولی ممکن است باعث جلوگیری از رشد و پویایی درک متقابل، احساس و رابطه متقابل شود. از طرفی افرادی هستند که فقط روش “جنگ و جدل” را برمیگزینند. این ها مدام در حال مجادله بر سر تعارضات هستند. از سوی دیگر ممکن است هرکدام از دو گروه مذکور، بدون ارزیابی موقعیت و شرایط، گه گاه به هرکدام از دو سر طیف فوق بلغزند و درنتیجه گاهی بسیار خشن و متعارض و گاهی منفعل و ساکت عمل کنند.

قرارگرفتن در انتهای هرکدام از دو سر طیف فوق اشتباه است. نکته مهم پرداختن همدلانه به اصل موضوع است که البته در این بین ممکن است بر اساس شرایط و موقعیت، ساکت بودن یا کمتر صحبت کردن مناسبتر باشد یا در شرایطی دیگر بحث و گفتگوی همدلانه انتخابی بهتر باشد. لازم است با ارزیابی خود متوجه شویم کجای طیف فوق قرار داریم و در جهت تعدیل آن تلاش کنیم.

دقت کنید “کی” و” چگونه” باهم گفتگو میکنید. تحقیقات نشان میدهند در ۹۶ درصد موارد، سه دقیقه ابتدای گفتگو افراد میتواند پیش بینی کننده نتیجه آن باشد. بنابراین استفاده از کلمات و لحن ناهنجار در ابتدای مکالمه میتواند منجر به تعارضی مخرب شود.

بسیاری از مردم تصور میکنند جهت کاهش عصبانیت نیاز به تخلیه آن دارند، درحالی که برونریزی خشم باعث بیان انفجاری و بدون تفکر کلمات و عبارات و هم چنین اعمال ناگهانی و خطرناک میشود. هر چقدر شدت خشم و عصبانیت مان افزایش یابد به همان میزان قدرت تفکر منطقی و توانایی حل مسئله کاهش می یابد و کلمات و الفاظی که هنگام عصبانیت یا سرخوردگی بیان میکنیم اغلب عمیقاً به طرف مقابلمان آسیب میرساند. همیشه به یاد داشته باشید آسیب به همسرتان معادل آسیب به خود شماست.

چرخه تعقیب کننده دوری کننده

زوجین دارای نظرات مختلف راجع به اختلافات هستند ولی گاه همسری تمایل شدید به گفتگو و مباحثه در مورد تعارض بدون فوت وقت دارد و به همین دلیل مرتب طرف مقابل را جهت مشارکت دادن اجباری در گفتگو تعقیب میکند، درحالی که زوج دیگر برای گفتگو و آماده شدن جهت حل تعارض نیاز به زمانی جهت تفکر و آرامش دارد به همین جهت در برابر تعقیب مکرر همسر، مرتب دوری میکند و این وضعیت به شکل یک چرخه به دلیل سرخوردگی و خشم فزاینده فرد تعقیب کننده، گسترش مییابد.

حل_تعارض

فن “حل مسئله”

فن “حل مسئله” یکی از کاربردی ترین مهارت ها جهت حل اختلاف و پیدا کردن راه کار مشترک است. لازم است زوجین در یادگیری آن کوشا باشند.

تبلیغات

انتخاب دکتر زیبایی برای انجام جراحی های مد نظر شما متناسب با بودجه فردی، سلیقه شخصی و میزان تبحر در کنار دسترسی آسان به پزشک امروزه به یک چالش مهم در دنیا تبدیل شده است، نگران نباشید دکتر زیبایی در ارائه خدمات جراحی و مشاوره رایگان در کنار شماست!!! مهم نیست کاندید عمل بینی هستید یا کاشت مو یا اینکه در کدام شهر هستید و چه سنی دارید، فقط کافیه با دکتر زیبایی تماس حاصل فرمایید.

منبع
سنجش برتر
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن