خودکشی

خودکشی رفتار پیچیده ای است که از تمایل به مرگ تا اقدام به عمل خودکشی را شامل میشود. خودکشی اقدامی است آگاهانه با سرانجام مرگبار که به وسیله خود فرد و با آگاهی از این سرانجام رخ می دهد. شناسایی عوامل خطر رفتارهای خودکشی حایز اهمیت بسیار است. مطالعات انجام­شده در ایران نشان داده‌اند مردان مجرد، زنان تازه ازدواج کرده، دختران و پسران دانش‌‌آموز و نوجوان، مردان بیکار، و زنان خانه‌‌دار در معرض خطر بالاتر برای اقدام قرار دارند. افسردگی یکی از شایع‌ترین علل خودکشی است، بدین ترتیب شناسایی به موقع افراد افسرده و درمان مناسب و کامل این افراد می‌تواند اقدام به خودکشی و مرگ ناشی از آن را به میزان زیادی کم کند. خودکشی از آرزوی مرگ بدون طرح و نقشه (افکار خودکشی) تا داشتن نقشه آماده (اقدام به خودکشی) به ترتیب شامل:

میل و آروزی مرگ

افکار خودکشی

طرح ریزی

اقدام به خودکشی

خودکشی کامل و موفق

بحران در مرحله طرح ریزی اتفاق می افتد. وقتی فردی صحبت از داشتن یک نقشه از قبل تعیین شده برای انجام خودکشی می کند، باید جدی گرفته شود و حتما سریعا به یک روانشناس و یا روانپزشک مراجعه شود. خودکشی را می توان به عنوان اقدام آگاهانه در آسیب به خود که به مرگ منتهی می گردد، تعریف نمود. اقدام به خودکشی با افکار خودکشی متفاوت است.

خودکشی

انواع خودکشی: کوشش کننده، کامل کننده

نوع کوشش کننده اکثرا در خانم ها بیشتر است و هدف ان بیشتر برای اعتراض است. اما نوع کامل کننده در آقایان بیشتر دیده می شود و هدف آن خاتمه دادن به زندگی است.

عوامل خطر و محافظت کننده خودکشی

عوامل خطرساز زیستی روانی

اختلالات روانی به ویژه اختلالات خلقی، اختلالات اضطرابی، اسکیزوفرنی و اختلالات سازگاری و  شخصیتی خاص مثل شخصیت مرزی

اختلال سوء مصرف الکل یا مواد

مشکل در سازگاری با تغییرات و رویدادها

ناامیدی

تکانشی بودن یا تمایلات پرخاشگرانه

سابقه رویدادهای آسیب زا

بیماری های جسمانی شدید

سابقه اقدام به خودکشی

سابقه خودکشی در خانواده

خودکشی

عوامل خطرساز محیطی

مشکلات و شکست های تحصیلی

بیکاری و مشکلات مالی

مشکل در روابط اجتماعی یا از دست دادن جایگاه اجتماعی

شکست در روابط عاطفی

دسترسی آسان به وسایل مرگ بار

بروز خودکشی های محلی

خودکشی

عوامل خطرساز فرهنگی اجتماعی

کمبود حمایت اجتماعی و احساس انزوا

باورهای نادرست درباره رفتار کمک خواهی

موانع دسترسی به مراکز خدمات بهداشت روانی

باورهای نادرست درباره خودکشی

قرارگرفتن در معرض اخبار خودکشی

خودکشی

عوامل محافظت کننده: برخورداری از حمایت اجتماعی، مهارت های سازگاری خوب، تاب آوری، خودکارامدی، خوداگاهی و عزت نفس بالا، حل مساله و حل تعارض، کنترل هیجانات منفی یا به عبارتی داشتن هوش هیجانی بالا، باورهای مذهبی و فرهنگی

ارزیابی خطر:

 • جنسیت: خودکشی کوشش کننده در خانم ها ۳ برابر بیشتر و خودکشی کامل کننده در اقایان ۳ برابر بیشتر است.
 • سن: در سن نوجوانی و سالمندی خطر بالاتر است.
 • افسردگی: ۱۰ تا ۲۰ درصد خطر خودکشی در بیماران افسرده بیشتر است مخصوصا در افسردگی با ناامیدی و احساس شکست و سرزنش خود
 • اقدام قبلی: ۶۰ درصد خطر بیشتر در افرادی است که سابقه اقدام قبلی داشته اند. شدت رفتار مرگبار گذشته و فراوانی وقوع آن نیز درصد خودکشی دوباره را بیشتر می کند.
 • الکل: ۱۵ درصد خطر بالاتر کسانی که خودکشی می کنند
 • فقدان تفکر منطقی: نداشتن افکار منطقی و خطاهای فکری فاجعه سازی و فیلتر منفی و شخصی سازی خطر خودکشی را بالاتر میبرد.
 • فقدان حمایت اجتماعی (سابقه خودکشی یا اختلال روانی خانواده، وجود عوامل فشار زا): نداشتن حمایت عاطفی و روانی مخصوصا در خانواده های بسته که ارتباط کمی با دیگران دارند، خطر را به میزان قابل توجهی بالا می برد.
 • طرح سازمان یافته: وجود یک نقشه از قبل تعیین شده و سازماندهی شده خطر خودکشی را چندین برابر بیشتر میکند.
 • نداشتن شریک: عدم وجود همدم یا یار (روابط نزدیک عاطفی) با کسی می تواند خطر را بیشتر کند.
 • بیماری: سابقه بیماری مخصوصا بیماری های مزمن با خطر بالاتر خودکشی همراه است.
 • شخصیت (ناامیدی و درماندگی، تکانشی): مطالعات بسیاری نشان داده اند ویژگی های شخصیتی و خودکشی با هم رابطه دارند.

خودکشی

باورهای نادرست درباره رفتارهای خودکشی

کسانی که راجع به خودکشی و قصدشان مبنی بر خودکشی صحبت می کنند، واقعاً به خود آسیبی نخواهند زد و فقط قصد جلب توجه دارند. این فکر غلط است؛ بسیاری از کسانی که در اثر خودکشی جان خود را از دست می دهند، احساسات، افکار و نقشه های خودکشی خویش را قبل از مرگ، با دیگران در میان گذاشته اند. هنگامی که فردی درباره ی افکار خودکشی یا قصد یا نقشه ای برای خودکشی صحبت می کند، مشاور باید تمام پیشگیری ها و احتیاط های لازم را به عمل آورد. هرگونه تهدید مبنی بر آسیب رساندن به خود باید کاملاً جدی تلقی شود.

اینکه خودکشی همیشه تکانشی و ناگهانی اتفاق می افتد و بدون هیچ هشدار قبلی روی می دهد، تصوری غلط است.

اگرچه ممکن است برخی از مرگ های ناشی از خودکشی ناگهانی روی دهد، ولی معمولاً خودکشی با زمینه فکری قبلی صورت می گیرد. بسیاری از افرادی که خودکشی می کنند، قبلاً نشانه هایی کلامی یا رفتاری که نشان دهنده نیّت و افکار خودکشی است، نشان داده اند.

اینکه فردی که از خود کشی نجات پیدا کرده، بهبود یافته و خطر خودکشی رفع شده است، تفکری غلط است. در واقع یکی از زمان های پر خطر، بلافاصله بعد از بحران یا در زمانی است که فرد به علّت اقدام به خودکشی در بیمارستان بستری است. همچنین یک هفته بعد از مرخم شدن از بیمارستان نیز از مواقعی است که فرد بسیار آسیب پذیر است.

خودکشی همیشه ارثی است، عبارتی غلط است. همه ی خودکشی ها به وراثت مربوط نمی شود، گرچه وجود موارد خودکشی در خانواده عاملی مهم برای پیش بینی رفتارهای خودکشی است به خصوص در خانواده هایی که افسردگی در آنان، رایج است.

خودکشی برای بقیه است نه برای ما، تصوری غلط است. خودکشی ممکن است برای همه ی آدم ها در هر خانواده یا فرهنگی رخ دهد.

اگر فردی یک بار سعی کرد خود را بکشد، دیگر هیچ گاه این کار را نخواهد کرد؛ نتیجه گیری غلطی است. در واقع سابقه اقدام قبلی به خودکشی، یکی از عوامل خطر است.

کودکان هیچ گاه اقدام به خودکشی نمی کنند چون متوجه مفهوم مرگ نمی شوند یا از نظر شناختی آنقدر رشد نکرده اند که درگیر عمل خودکشی شوند، توجیه غلطی است. اگرچه خودکشی در کودکان نادر است، امّا کودکان نیز اقدام به خودکشی می کنند و هر تظاهری از افکار یا رفتار خودکشی در هر سنی باید جدی گرفته شود.

خودکشی پاسخی قابل انتظار و طبیعی در مقابل استرس است، این فکر غلط است. خودکشی نتیجه ی غیرطبیعی استرس است. همه استرس را تجربه می کنند، اما همه اقدام به خودکشی نمی کنند.

اینکه افرادی که خودکشی می کنند خودخواه و ضعیف هستند، قضاوتی غلط است. بسیاری از کسانی که خودکشی می کنند از نوعی اختلال روانی در رنجند که این اختلال ممکن است تشخیص داده شود یا نشود.

برای کسی که اقدام به خودکشی می کند یا قصد آن را دارد، نمی توان هیچ کاری کرد، برداشتی غلط است. بسیاری از افرادی که اقدام به خودکشی می کنند، ممکن است از اختلال روانی رنج می برند که قابل درمان است. درمان مناسب اختلال روانی، به میزان قابل توجهی خطر خودکشی را کاهش می دهد. مثلاً خودکشی گرایی با افسردگی در ارتباط است و معمولا با درمان موثر افسردگی حل شدنی است.

خودکشی

 

 

تبلیغات

انتخاب دکتر زیبایی برای انجام جراحی های مد نظر شما متناسب با بودجه فردی، سلیقه شخصی و میزان تبحر در کنار دسترسی آسان به پزشک امروزه به یک چالش مهم در دنیا تبدیل شده است، نگران نباشید دکتر زیبایی در ارائه خدمات جراحی و مشاوره رایگان در کنار شماست!!! مهم نیست کاندید عمل بینی هستید یا کاشت مو یا اینکه در کدام شهر هستید و چه سنی دارید، فقط کافیه با دکتر زیبایی تماس حاصل فرمایید.

مشاوره روانشناسی

مشاوره خانواده

منبع
سنجش برتر
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن