مشکلات رفتاری در کودکان/لجبازی و کج خلقی کودکان

در طی رشد و تکامل کودک والدین ممکن است با مشکلات رفتاری خاصی روبرو باشند که الزاما نشـان دهنـده یـک اختلال روان پزشکی نبوده ولی با دردسر و چـالش هـای زیـادی همـراه اسـت. توانـائی والـدین در مـدیریت چنـین رفتارهائی می تواند از شـکل گیـری اخـتلالات بعـدی جلـوگیری نمایـد.

کج-خلقی

باورهایی اشتباه در مدیریت رفتارهای نامطلوب کودکان

برخورد های منفی مکرر: در این مورد والدین از روشهای منفی مثل سرزنش و نکوهش رفتارهـای کودک استفاده می کنند و با رفتارهای منفی با تندی و عصبانیت روبرو می شوند. این گونـه برخـورد اگـر زیاد تکرار شود منجر به جدال و تنش بیشتر شده و ممکن است حتی رفتار منفی را افزایش دهد.

توجه نکردن به رفتار مثبت: این زمانی است که والـدین بـه رفتارهـای مثبـت کـودک توجـه نمـی کننـد. بنابراین رفتارهای مثبت تشویق نشده و به تدریج کاهش می یابند.

توجه و تشویق ناخواسته رفتار منفی: این زمانی است که رفتار منفی کودک به طور ناخواسته مورد توجـه و تشویق قرار می گیرد.

انتظار وجود فرزند ایده آل: این انتظار که فرزند نباید هیچ نقصی داشته باشـد غیـر واقعـی اسـت و باعـث احساس ناکامی و شکست می شود. همه ی بچه ها گاهی گریه کرده، نق می زنند و نافرمـانی مـی کننـد، نحوه ی برخورد والدین با این مشکلات می تواند این مشکلات را کاهش داده یا حفظ نماید.

 همه چیز تقصیر والدین است: گاهی والدین خودشان را مقصـر مـی داننـد. مـی تـوان کـودک را راهنمایی نمود و مهارت ها و ارزشهای اجتماعی را به آنها آموخت ولی کنترل تمام رفتارها و اتخاذ شیوه های برخورد کامًلاً استاندارد غیر ممکن است.

همه چیز تقصیر کودک است: این فکر باعث می شود که والدین رفتار کودک را تعمدی تلقـی کرده و واکنشی بیش از آنچه لازم است نشان دهند. این خود باعث بدتر شدن رفتارهای کودک می شود.

باید تمام وقت خود را به تربیت فرزند اختصاص داد: به این معناست کـه مـراقبین خـود را وقف تربیت فرزند می کنند که باعث می شود والد یا مراقب نیازهـای اساسـی خـود را در نظـر نگیـرد. در نتیجه از زندگی خود لذت نمی برد. وظیفه والد بودن زمانی از کیفیت خوبی برخوردار خواهد بـود کـه درآن رعایت تعادل شود و والدین نیازهای خود را هم در نظر بگیرند.

مشکلات خود بخود برطرف خواهند شد: برخی والـدین مشـکلات رفتـاری کـودک را گـذرا پنداشته و انتظار دارند که با رشد کودک این مشکلات برطرف شود. در حالی که مشکلات رفتاری نیازمند بررسی در مراحل اولیه است. والدینی که این طرز تفکر را دارند در پیدا کردن علت مشـکل، راه حـل هـا، ایجاد تغییرات و استفاده از کمک ها دچار مشکل می شوند.

لجبازی

کج خلقی و لجبازی

کج خلقی از مشکلات رفتاری شایع بخصوص در کودکان لجباز بیشتر دیده می شود. کج خلقی طیفی از رفتارها را از نق زدن، گریه کردن، پا کوبیدن تا پرت کردن اشیاء و افتادن روی زمین، جیغ کشیدن و حبس کردن نفس را در بـرمی گیرد. معمولا کودک با هدف دست یابی به خواسته هایش این کار را انجام می دهد. در مواجهه با ایـن رفتـار لازم است والد این پیام را به کودک منتقل کند که رفتار او غیر قابل قبول است. هدف ما این است که تواتر و شدت رفتار را کاهش دهیم.

یاداوری این نکته ضروری است که لجبازی همواره مانند یک طناب دو طرفه است که یک سر آن را کودک و سر دیگر آن را والد گرفته و می کشد.  مثلا کودکی که مرتبا کلید لامپ اتاق را روشن و خاموش میکند و با نکن گفتن والدش مجددا این کار را تکرار میکند و یا در مقابل رفتارهایی که خطرناک نیستند و احتمال آسیب وجود ندارد، بهتر است والد با نادیده گرفتن رفتار کودک و سپس حواسپرتی جلوی لجبازی کودک را بگیرد. هدف کودک از انجام چنین کارهایی جلب توجه والدش برای رسیدن به هدفش است. اگر چنانچه والد آگاه باشد و با درایت و هوشمندی و با بی توجهی به رفتار نامطلوب فرزندش، رفتار کند؛ پس از مدتی و با کمی صبر و حوصله بتدریج رفتار نامطلوب از بین می رود.

لکنت

راه کارهای مقابله با کج خلقی کودک

رفتارهای مطلوب کودک را مورد توجه قرار داده و آنها را تشویق کنید.

حملات کج خلقی معمولا زمانی اتفاق می افتند که کودک گرسـنه یـا خسـته اسـت. از خـواب و خـوراک کودک مطمئن شوید.

زمان ها یا موقعیت هائی را که کج خلقی در آنها بیشتر اتفاق می افتند را شناسائی کنید مثلا موقع غـروب یا وقتی خسته است برای این زمانها و موقعیت ها از قبل برنامه ریزی کنید.

سریعا مداخله کنید. قبل از آنکه کج خلقی شروع شود ابتدا بهانه جوئی آغاز می شود در این زمـان سـریعا حواس کودک را به موقعیت دیگری معطوف کنید و با مداخله سـریع مـانع ادامـه یـافتن جریـان بـدخلقی شوید.

وقتی کج خلقی شروع شد آن را نادیده بگیرید و هیچ توجهی به کودک نشان ندهید در عین حـال مراقـب رفتارهای خطرناک از سوی او باشید (اجازه رفتار خطرناک را به او ندهید). در صورتی که رفتار خطرناک انجام داد بلافاصله رویه خود را تغییر دهید میتوانید عواقب این کار را به او گوشزد کنید و از روش های مناسب تنبیهی مثل اتاق خلوت یا صندلی سکوت استفاده کنید.

اجازه ندهید کودک به این وسیله از مسئولیت خود معاف شود.

سعی کنید آرام باشید و خونسردی خود را حفظ کنید. زندگی مسیر طبیعی خود را پیدا خواهد کرد.

بپذیرید که کودک ناراحت است از او عصبانی نشوید و بعد از پایان بد خلقی با او همـدلی کنیـد و بگوئیـد متأسفید که اینقدر عصبانی بوده است و در صورتیکه کودک شما بیشتر از چهار سال سـن دارد از او بپرسـید چه کار بهتری می توانست انجام دهد.

به کودک کمک کنید با گفتن کلمات احساس خود را بیان کند.

تیک

 

 

تبلیغات

انتخاب دکتر زیبایی برای انجام جراحی های مد نظر شما متناسب با بودجه فردی، سلیقه شخصی و میزان تبحر در کنار دسترسی آسان به پزشک امروزه به یک چالش مهم در دنیا تبدیل شده است، نگران نباشید دکتر زیبایی در ارائه خدمات جراحی و مشاوره رایگان در کنار شماست!!! مهم نیست کاندید عمل بینی هستید یا کاشت مو یا اینکه در کدام شهر هستید و چه سنی دارید، فقط کافیه با دکتر زیبایی تماس حاصل فرمایید.

مشاوره روانشناسی

مشاوره خانواده

منبع
سنجش برتر
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن