تاب آوری و سرسختی

تاب آوری و سرسختی

این اصطلاح در مورد افرادی به کار برده میشود که در برابر فشار روانی مقاوم تر هستند و نسبت به بیشتر افراد کمتر مستعد بیماری اند. افرادی که دارای این ویژگی هستند معمولاً بر زندگی خود کنترل بیشتری احساس میکنند، نسبت به آنچه انجام میدهند تعلق خاطر بیشتری دارند و در قبال عقاید و تغییرات جدید پذیرا هستند. تحقیقات جدیدتر نشانگر ارتباط بین سرسختی، بیماری و نیز طول عمر است؛ بدین ترتیب که داشتن این ویژگی نه تنها ما را در قبال بیماری ها ایمن می کند بلکه باعث افزایش طول عمر نیز میشود.

تاب آوری روندی پویا و فعال است. بدین معنی که تاب آوری قابل یادگیری است و مهارتی است که با تجربه میتوان آنرا ارتقا داد. تاب آوری وابسته به شرایط و اوضاع است؛ یعنی یک رفتار سازگارانه در یک موقعیت، ممکن است در موقعیت های دیگر ناسازگار باشد. هم چنین تاب آوری در شرایط پر مخاطره، دشوارتر میشود. تاب آوری محصول تعامل ویژگی های شخصیتی با عوامل محیطی است.

تاب_آوری

مؤلفه های سرسختی یا تاب اوری

  • مؤلفه شناختی: مربوط به چگونگی تفسیر و درک رویدادها است.
  • مؤلفه رفتاری: نحوه عملکرد و رفتار در پاسخ به رویدادهای محیطی است.
  • مؤلفه هیجانی: مربوط به احساس یا روحیه عاطفی فرد می شود.

ویژگی های افراد سرسخت

متعهد هستند: این افراد توانایی درگیر شدن عمیق با فعالیت ها و رویدادهای زندگی را دارا هستند.

احساس کنترل بر شرایط زندگی دارند و به این مسئله اعتقاد دارند که می توانند بر روی آن ها تاثیر بگذارند.

شرایط سخت زندگی را همانند یک چالش می نگرند: این افراد علی رغم تغییرات زیادی که در زندگی با آن مواجه میشوند، میتوانند همواره به رشد خود ادامه دهند.

آگاهانه و هشیار عمل میکنند: افراد تاب آور، نسبت به موقعیت، آگاه و هشیارند، احساسات و هیجان های خود رامی شناسند، بنابراین از علت این احساسات نیز با خبرند و هیجان های خود را به شیوه سالم مدیریت میکنند. از سوی دیگر احساسات و رفتارهای اطرافیانشان را نیز درک میکنند و درنتیجه بر خود، محیط و اطرافیانشان تلثیر مثبتی میگذارند.

میپذیرند که موانع، بخشی از زندگی هر انسان است: یکی دیگر از ویژگی های افراد تاب آور این است که میدانند زندگی پر از چالش است. آن ها میدانند که ما نمیتوانیم از بسیاری مشکلات اجتناب کنیم، ولی میتوانیم در برابر آن ها باز و منعطف باشیم و اشتیاق خود را برای سازگار شدن با تغییرات حفظ کنیم.

تاب_آوری

دارای منبع کنترل درونی هستند: افراد تاب آور، خود را مسئول شرایط خویش میدانند و برای هر مشکل، شکست و مسئله، منابع بیرونی را سرزنش نمی کنند. آن ها سهم خود را در امور زندگی، همراه با مسئولیت، پذیرفته اند و بر این باورند که هر عملی که انجام میدهند بر زندگیشان بازتابی دارد. البته واضح است که برخی عوامل از کنترل ما خارج است نظیر بلایای طبیعی. این افراد، همراه با تشخیص علت مسائل، قادرند با پیدا کردن را ه حل مؤثر بر موقعیت و آینده خود تاثیر مثبت بگذارند.

از مهارت حل مسئله برخوردارند: وقتی بحران پدیدار میشود، افراد تاب آور قادرند با استفاده از فنون حل مسئله، به راه حل های امن و مطمئن برسند. درحالی که سایر افراد در این موقعیت های سخت دچار استرس زیاد میشوند و نمیتوانند راه حل مناسب و مفیدی انتخاب کنند.

ارتباطات محکم اجتماعی دارند: افراد تاب آور شبکه حمایتی و عاطفی محکمی دارند. چنین ارتباطاتی به آن ها کمک میکند، درباره نگرانی ها و چالش های خود باکسانی صحبت کنند، از مشورت، همدلی و همراهی آن ها بهره مند شوند، راه حل های جدید را کشف کنند و درمجموع، ازلحاظ روانی احساس قدرت و آرامش کنند.

خود را فردی قربانی ارزیابی نمیکنند: افراد تاب آور خود را قربانی و ناتوان تصور نمی کنند. وقتی با یک بحران دست به گریبانند، همواره خود را فردی نجات یافته تصور میکنند و معتقدند که میتوانند بر شرایط فائق آیند.

قادرند متناسب با موقعیت، درخواست کمک کنند: چنان که گفته شد منابع حمایتی یکی از اجزای مهم تاب آوری است؛ بنابراین افراد تاب آور هر زمان که ضرورت ایجاب کند، از این منابع درخواست کمک میکنند. منابع حمایتی تخصصی شامل روانشناسان و مشاوران متخصص، کتابهای خودیاری، مطالعه زندگینامه های افراد مهم و دیگر منابع، شامل دوستان، افراد خانواده، همسایه ها و مانند آن است.

تاب_آوری

چگونه در مقابله با بحران و فاجعه تاب آور شویم؟

میتوان گفت فرد تاب آور، نحوه ی استدلال و نگرش متفاوتی در مواجهه با شرایط ناگوار اتخاذ میکند. به جای فاجعه ساختن از مشکل و گرفتار شدن در تبعات آن به خود و توانایی هایش توجه بیشتری میکند؛ مثلاً چنین شخصی ممکن است یک موقعیت پرمخاطره را یک فرصت در نظر بگیرد نه یک تهدید و در دشواری ها به جای اضطراب وشکست، موفقیت را تجربه کند؛ بنابراین تاب آوری موجب سازگاری مناسب در مواجهه با مشکلات میشود و این چیزی بیش از اجتناب ساده از پیامدهای منفی است. به نظر میرسد که افراد تاب آور به طور خلاقانه رابطه ی قدیمی «شرایط ناگوار-آسیب روانی» را حذف و با یک تغییر جدید، رابطه ی «شرایط پر مخاطره-رشد و بالندگی» را جایگزین آن میکنند؛ یعنی تاب آورها ذهنشان را طوری برنامه ریزی می کنند که بعد از هر موقعیت استرس آوری به دنبال رشد خودشان هستند و مثل خیلی از افراد تسلیم آسیب های روانی نمیشوند.

بطور خلاصه می توان گفت، تاب آوری در مورد کسانی به کار میرود که در معرض خطر قرار میگیرند ولی دچار اختلالات روانی نمیشوند و زندگیشان، چندان مختل نمیشود و اگر هم بشود به سرعت به شرایط متعادل پیشین برمیگردند.

تاب آوری باعث میشود که افراد در شرایط دشوار و با وجود عوامل خطر از ظرفیت های موجود خود در دستیابی به موفقیت و رشد زندگی فردی استفاده کنند و از این چالش ها و آزمون ها به عنوان فرصتی برای توانمند کردن خود بهره گیرند و از آن ها سربلند بیرون آیند.

پژوهش ها نشان میدهد عزت نفس، نقش مهمی در کنار آمدن با استرس های زندگی دارد. چنانچه توانمندی های خود را باور داشته باشید، در مقابله با مشکلات بسیار مؤثرتر عمل میکنید.

در زندگی خود معنا و هدف داشته باشید. افرادی که در زندگی هدف مشخصی ندارند و معنای مهمی برای زندگی خود نیافته اند، با هر سختی و مشکلی، از هم میپاشند و انگیزه خود را از دست میدهند.

ارتباطات خود را توسعه دهید. داشتن روابط عاطفی و اجتماعی محکم عامل بسیار مهمی در سلامت روان انسان به شمار میرود و هنگام بروز بحران های زندگی پشتوانه بسیار مفیدی محسوب میشود؛ بنابراین روابط دوستانه و خانوادگی خود را تقویت کنید.

نسبت به تغییرات انعطاف پذیر باشید. زندگی یعنی تغییر. اگر نسبت به تغییرات زندگی منعطف نباشید همواره در بیم و هراس باقی میمانید و توانایی مواجه شدن با آن ها را از دست میدهید.

مراقب تغذیه و سلامتی خود باشید. از قدیم گفته اند عقل سالم در بدن سالم است. پس برای آنکه بهتر بیندیشید مراقب جسم خودتان باشید، تغذیه سالم، ورزش و سبک زندگی سالم را سرلوحه خود قرار دهید.

مهارت های سالم برای مقابله با مشکلات را بیاموزید. اگر مقابله های مسئله مدار و هیجان مدار سالم را بیاموزید به هنگام مواجهه با مشکلات زندگی، مخزن غنی و پر محتوایی از راهکارهای مفید دارید که برحسب موقعیت میتوانید از آن ها استفاده کنید.

خوش بین باشید. نگاه واقع بینانه توأم با مثبت اندیشی سبب میشود درک مناسبی از مسائل داشته باشید و به شیوهای متناسب عمل کنید.

دلبستگی های مثبت ایجاد کنید. مشارکت در یک یا چند فعالیت سرگرم کننده سالم، عضویت در گروه های مذهبی، حضور در باشگاه های ورزشی، کلاس های هنری و انجمن های علمی و مانند آن موجب میشود به هنگام وجود مشکل، آرامش خود را باز یابید.

 

تاب_آوری

تبلیغات

انتخاب دکتر زیبایی برای انجام جراحی های مد نظر شما متناسب با بودجه فردی، سلیقه شخصی و میزان تبحر در کنار دسترسی آسان به پزشک امروزه به یک چالش مهم در دنیا تبدیل شده است، نگران نباشید دکتر زیبایی در ارائه خدمات جراحی و مشاوره رایگان در کنار شماست!!! مهم نیست کاندید عمل بینی هستید یا کاشت مو یا اینکه در کدام شهر هستید و چه سنی دارید، فقط کافیه با دکتر زیبایی تماس حاصل فرمایید.

منبع
سنجش برتر
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن