مشاوره شغلی

مشاوره شغلی استعدادها، امکانات، خصوصیات روانی و جسمی شما را در نظر گرفته و شغلی که متناسب و سازگار با آنها باشد را به شما پیشنهاد می کند. مشاوره شغلی یک فرایند ایستا نیست به این معنی که یکبار برای کل زندگی انجام نمی شود؛ بلکه فرایندی پویا، مستمر و مادام العمر است به این معنی که همانطور که شرایط زندگی شما تغییر میکند، شما همواره باید تصمیمات جدید را اتخاذ کنید.

بی شک امروزه یکی از مهم ترین مراحل زندگی هر فرد ورود به دنیای کار است. کیفیت زندگی هر فرد تا حد زیادی به موفقیت شغلی او بر میگردد. هر فردی کوشش می کند شغلی را انتخاب نماید که علاوه بر تأمین نیازهای مادی از نظر روانی هم او را راضی کند. عوامل متعددی بر پیشرفت شغلی و در نتیجه رضایت زندگی تاثیر می گذارند، از جمله هوش عقلانی واستعداد ذاتی، هوش هیجانی، توانایی ها و مهارت ها، ارزش ها و اهداف، ویژگیهای شخصیتی و شرایط زندگی.

هدف مشاوره شغلی این است که نه تنها به شما کمک می کند تا تصمیم ها و گزینه های شغلی را که نیاز دارید اکنون در اختیار داشته باشید، بلکه به دانش و مهارت هایی که برای تصمیم گیری در مورد امورات شغلی و زندگی آینده نیاز دارید را به شما ارائه می دهد. مشاور شغلی، روانشناسی است که علم و دانش تخصصی در حیطه افزایش رضایت شغلی افراد را دارد.

مشاوره_شغلی

عوامل مهمی که در مشاوره شغل مهم هستند :

تحصیلات و رشته شغلی

انتخاب رشته تحصیلی گامی بزرگ در زندگی شغلی پیش رو است. مشاور تحصیلی، روانشناسی است که علم و دانش تخصصی و روش های نوین در حیطه افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان را دارد. مشاور تحصیلی با بررسی ویژگی های شخصیتی، استعدادها و علایق و منابع موجود می کوشد با یک تصمیم عاقلانه و بررسی همه جوانب انتخاب آگاهانه را برای خانواده ها به ارمغان بیاورد.

تخصص و دانش فنی

شایستگی های فنی مورد نظر برای هر شغل، متناسب با تجزیه و تحلیل شغلی و اطلاعات و دانش مورد نیاز دو حیطه متفاوت برای هر پست سازمانی و رشته شغلی است که مشاور شغلی با داشتن این اطلاعات و چشم انداز پیش رو برای هر شغل می تواند به افراد کمک کند.

استعدادها، توانایی ها و مهارت‌ها

اولین و مهم ترین گام برای انتخاب شغل، داشتن علاقه و استعداد لازم است. چرا که افراد بسیاری ممکن است وارد یک شغل شوند و نسبتا در آن موفق باشند ولی اگر به آن علاقه نداشته باشند پس از مدتی دچار خستگی های روحی و فشار عصبی در اثر عدم ارضا نیازهای روحی و عدم رشد و شکوفایی استعدادهای آنان و احساس شکست و کاهش اعتماد به نفس می شود.

خانواده و شرایط زندگی

یکی از بزرگترین چالش های انتخاب شغل شرایط زندگی و خانواده افراد است. مشاور شغلی با در نظر گرفتن همه این شرایط و اولویت بندی همه این ها باید بهترین گزینه با بررسی همه جوانب به فرد پیشنهاد دهد.

شخصیت و علایق

نقش خانواده به عنوان یکی از عوامل محیطی موثر بر فرآیند انتخاب شغل همواره مورد توجه محققان و نظریه پردازان بوده است. به عقیده بلون، والدین، در فرآیند جامعه پذیری و الگوپذیری به عنوان مهمترین کارکرد خانواده، اصلی ترین نقش را دارند و اثرات تربیت آنها در رشد شخصیت فرد که منحصر به انتخاب شغل می شود محسوس است .

شرتزر نیز به فشار خانواده بر فرد برای انتخاب شغلی خاص اشاره می کند و این موضوع را مطرح می کند که اعتقادات و ارزشهای والدین زمینه ساز شکل دهی به شخصیت فرد بعنوان یک عامل محیطی محسوب می شود و افراد مشاغلی را انتخاب می کنند که با نوع شخصیت آنها سازگار است.

روزنبرگ نیز تاثیر طبقه اجتماعی والدین و میزان درآمد آنها را بر انتظارات شغلی فرزندان مطرح می کند و نشان می دهد که چگونه فرزندان سعی می کنند سبک و شیوه زندگی والدین خود را دنبال کنند و تا چه حد تابع این موضوع در کنار کسب درآمد هستند.

مشاوره_شغلی

ویژگی های شخصیتی و علایق

هالند معتقد است که باید بین ویژگی‌های یک فرد و محیط کاری او تناسب و هماهنگی وجود داشته باشد. وی شش نوع شخصیت را مطرح کرده و ادعا می کند رضایت شغلی یا عدم آن به میزان تطابق بین شخصیت افراد با محیط حرفه‌ای آنها بستگی دارد.

تیپ شخصیتی واقعگرا

تجربیات و وراثت خاص یک فرد واقع‌گرا به رجحان فعالیتهایی منجر می‌شود که پیامد آن سروکار داشتن آشکار،مرتب یا منظم با اشیاء، ابزار، ماشین الات وحیوانات و اجتناب از فعالیتهای آموزشی و یا درمانی‌است. این تمایلات رفتاری به نوبه خود منتهی به اکتساب صلاحیتهای عملی، مکانیکی،کشاورزی، الکتریکی وفنی و به کمبود در صلاحیتهای اجتماعی وتربیتی منجرمی‌شود.

 تیپ شخصیتی جستجوگر

یک فرد جستجوگر به دنبال انجام فعالیتهایی می‌باشد که پیامد آن بررسی مشاهده‌ای ‌و منظم پدیده‌های فیزیکی، زیست‌شناختی‌ و فرهنگی‌ به‌ منظور‌ فهم و کنترل این پدیده‌ها و اجتناب از فعالیتهای ترغیبی تکراری است.

تیپ شخصیتی هنری

این گروه از افراد به فعالیتهایی می پردازند که پیامدهای آن پیچیده، آزاد و غیرمنظم می باشد مانند سرکار داشتن با مواد فیزیکی، کلامی یا انسانی برای خلق اشکال یا محصولات هنری و نوعی بیزاری از فعالیتهای آشکار،سازمان یافته و مرتب است. این تمایلات رفتاری منجر به اکتساب و صلاحیتهای هنری زبان، موسیقی، نمایش‌، نویسندگی و کمبود در صلاحیتهای نظام مند اداری یا تجاری می‌شود.

تیپ شخصیتی اجتماعی

پیامد فعالیت این افراد منجر به اداره کردن دیگران به منظور آگاهاندن، تعلیم، رشد، درمان یا راهنمایی آنان و اجتناب از فعالیتهای صریح، مرتب و سازمان یافته‌ای است که به مواد، ابزار یا ماشینها نیاز دارد. این تمایلات رفتاری به نوبه خود منتهی به اکتساب صلاحیتهای روابط انسانی مانند صلاحیتهای میان فردی و آموزشی و کمبود در صلاحیتهای فنی می‌شود.

 تیپ شخصیتی متهور

فعالیت این افراد منجر به اداره کردن دیگران برای کسب اهداف سازمان یا به دست آمدن درآمد اقتصادی و بیزاری نسبت به فعالیتهای مشاهده‌ای، نمادی و سازمان یافته می‌شود.این تمایلات رفتاری به کسب صلاحیتهای رهبری، میان‌فردی و تشویقی و کمبود در صلاحیتهای علمی می‌شود.

تیپ شخصیتی قراردادی

این دسته از افراد به فعالیتهایی می‌پردازند که پیامدهای آن فعالیتهای ساده و مرتب می باشد. سرکار داشتن با داده‌ها، نگهداری پرونده‌ها، بایگانی مطالب، تنظیم اطلاعات نوشتاری و عددی از جمله فعالیتهای این افراد به شمار می‌آید. این تمایلات رفتاری به نوبه‌ خود منجر به کسب صلاحیتهای اداری، محاسباتی، نظام تجاری و کمبود در صلاحیتهای هنری می‌شود.

چرایی مشاوره شغلی

شغل یکی از اصلی ترین بخش های زندگی هر فردی است. از طرفی چالش های شغلی می‌تواند به عنوان یک منبع استرس زا در زندگی افراد مطرح شود. از جمله مهمترین این عوامل استرس زا می‌توان به عدم امنیت شغلی، حقوق ناکافی، بی‌علاقگی به رشته و شغل انتخابیتان و… اشاره داشت و در نهایت می تواند منجر به فرسودگی شغلی بشود. شغل به زندگی انسان معنا و مفهوم داده و بسیاری از زمینه های رشد وشکوفایی او را فراهم می کند. انتخاب شغل درست به افراد کمک می کند علاوه بر شناسایی و آگاهی از استعدادها و توانمندی های بالقوه خود، به رضایت و آرامش در زندگی برسند. انسان ساعات زیادی از وقت خود را در محل کار خویش می‌گذراند، اگر شغل فرد با شرایط و تواناییها و علایق فرد همخوانی نداشته باشد، به عدم رضایت شغلی خواهد انجامید.

تحقیقات بسیاری نشان می‌دهد عدم رضایت شغلی یکی از مهمترین مشکلات سازگاری و استرس‌زا در زندگی فرد است که می‌تواند جنبه‌های دیگر زندگی او مثل رضایت زناشویی را تحت تأثیر قرار دهد. مشاوره شغلی به شما کمک می کند تصمیم گیری های مفید حرفه ای بگیرید. هم چنین به شما کمک میکند که با شناسایی صحیح استعدادها و منابع و شرایط موجود بدانید چه کسی هستید و چه چیزهایی را میخواهید. به شما کمک می کند تا تفکرات و احساسات خود را مرتب کرده سازماندهی کنید و به شما کمک می کند عوامل موثر بر رشد حرفه ای خود را شناسایی کرده و در ارزیابی منافع، توانایی ها و ارزش های خود موفق باشید.

مشاوره_شغلی

چگونگی مشاوره شغلی

از آنجا که مشاوره شغلی یک فرایند مادام العمر است، مشاوره شغلی می تواند برای هر کسی، از جمله جوانان، سالمندان و حتی فارغ التحصیلان مناسب باشد. هر چه زودتر تصمیمات اساسی و مهم در مورد آینده شروع می شود بهتر است. مشاور شغلی در مورد فرد شاغلی که به شغل خود علاقه دارد ولی از وضعیت فعلی راضی نیست و یا دانشجویی که به رشته خود علاقه دارد ولی نمی داند برای ورود به شغل چه کار کند، وظایف متفاوتی دارد.

مشاوره شغلی به شما کمک می کند منابع اطلاعات حرفه ای را پیدا کنید و برای تعیین مراحل بعدی و ایجاد یک برنامه برای دستیابی به اهداف خود به شما کمک می کند. مشاور شغلی شما نمی خواهد به شما بگوید چه باید بکنید، یا به شما بگوید چه چیزی باید در مورد شما مهم باشد یا اینکه چه کاری باید انجام دهید.

مشاوره شغلی در بحث سازمانی نیز جایگاه مشخصی دارد. در سازمان ها و شرکت های بزرگ معمولا مشاور شغلی به بررسی پست ها و سمت های سازمانی پرداخته و با تجزیه و تحلیل شغلی و ویژگی ها و شایستگی های مناسب هر پست، هم چنین با انجام مصاحبه ها و گرفتن تست های روان شناسی و شخصیت شناسی مناسب از کارکنان، به شناخت کاملی می رسد و بهترین شغل برای هر فرد در آن سازمان را مشخص می کند. این کار مشاوره شغلی علاوه بر افزایش کارآیی و بهره وری کارکنان سازمان، رضایت شغلی آنان را نیز فراهم می کند.

مشاوره_شغلی

 

منبع
سنجش برتر
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن